Pleegoudercafe

Woensdag 8 november is er weer een pleegoudercafé met diverse workshops. 

Zin om te komen meld je dan snel aan via onderstaande button.

Workshops: 

1.Workshop pleegkind en school
Stabiliteit en succeservaringen zijn twee dingen die alle pleegkinderen hard nodig hebben. Elk kind brengt een groot gedeelte van zijn of haar tijd door op school en hierbij komen veel dingen kijken waar ze misschien nog niet zo goed in zijn; gestructureerd werken, plannen en sociale aspecten. Dit alles kan zorgen voor teleurstellingen en stress. Wanneer je daar als pleegouder over probeert te praten ontstaat er vaak spanning terwijl je juist wilt dat het kind zich begrepen en gewaardeerd voelt.
Hoe kan je dit op een andere manier aanpakken zodat je wel het gewenste effect bereikt? In deze workshop helpen huiswerkbegeleider Paula Swinkels en jongerencoach Karen Bos jou hierbij.

2. Hoe doe jij dat nou? (op verzoek herhaald!)
Altijd al weleens willen weten van andere pleegouders wat zij rondom pleegzorg meemaken, op weten te lossen, ervaren, lastig vinden, durven, aanpakken, leuk vinden enzovoorts? In deze workshop staat de ‘kletspraatpot’ centraal: een pot vol inspirerende vragen die je kunt stellen aan de andere pleegouders. Uiteraard kan je ook eigen vragen in de pot doen!

3. Grootouders die pleegouder zijn van hun kleinkind ontmoeten elkaar. 
Naast dat het heel fijn is dat een kleinkind (tijdelijk) bij zijn eigen grootouders kan opgroeien, kan het soms ook best ingewikkeld zijn: Je bent niet alleen opa of oma maar nu ook weer opvoeder. Het contact met de ouder(s) van uw kleinkind(eren) is vaak veranderd en soms ook het contact met andere (schoon)familieleden. Er is hulpverlening betrokken waarmee samengewerkt gaat worden. Kortom deze en andere zaken kunnen best wel een uitdaging zijn. Tijdens het pleegouder café hebben we een uur gereserveerd om ervaringen op dit vlak met elkaar uit te wisselen. Pleeg-grootouders die allemaal in situaties verkeren die op elkaar lijken en die elkaar daardoor goed kunnen begrijpen en misschien zelfs adviseren.

Zin om te komen meld je alvast aan via onderstaande button. 

Belangrijke informatie:

Waar : Steck Café Jeugdformaat, Fleminglaan 12 in Rijswijk
Hoe   : 20.00 u: inloop, koffie en wat lekkers
           20.30 u – 21.30 u: workshops naar keuze
           21.30 u – 23.00 u: hapje, drankje en ontmoeting

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.