Seksualiteit en intimiteit

Kan ik mijn pleegkind knuffelen? Hoe ga ik om met seksueel uitdagend gedrag? Bijna iedere pleegouder krijgt op een dag te maken met vragen over seksualiteit en intimiteit. Gewoon, omdat ieder kind een seksuele ontwikkeling doormaakt. Maar ook omdat een pleegkind niet je eigen kind is. En knuffelen daarom soms minder vanzelfsprekend is. Of omdat het kind veel meegemaakt heeft. Hier lees je meer over de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe om te gaan met intimiteit.


Welk seksueel gedrag past nu in een normale seksuele ontwikkeling en welk gedrag is grensoverschrijdend of zorgelijk? In deze module leer aan de hand van aandachtspunten om dit onderscheid te maken. Ook leer je over het belang van seksuele voorlichting en opvoeding, over de kwetsbaarheid van pleegkinderen en over de omgangsregels op het gebied van intimiteit binnen jouw pleeggezin. Tot slot veel links naar interessante materialen en sites om verder te lezen over seksuele opvoeding, seksueel misbruik en informatie voor jongeren.
duur: 30 min- 1 uur afhankelijk van het aantal documenten dat je bestudeert.

Ben je pleegouder of gezinshuisouder bij Jeugdformaat? Vraag dan gratis een account aan via het Service Centrum: pleegzorg@jeugdformaat.nl.   

Als je eenmaal een account hebt, heb je eveneens toegang tot de 6 andere trainingen die door de Pleegouderacademie van Augeo speciaal zijn ontwikkeld voor pleegzorg. De onderwerpen van deze trainingen zijn:

Hechting en gedrag
Contact met ouders
Verlies en Rouw
Eigen kinderen pleegouders
Trauma
Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Je kan zelf kiezen wanneer je, welke training bekijken wil. Je  kan op ieder moment stoppen of switchen tussen trainingen en op een later moment weer verder gaan.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.