Seksualiteit en intimiteit

Kan ik mijn pleegkind knuffelen? Hoe ga ik om met seksueel uitdagend gedrag? Bijna iedere pleegouder krijgt op een dag te maken met vragen over seksualiteit en intimiteit. Gewoon, omdat ieder kind een seksuele ontwikkeling doormaakt. Maar ook omdat een pleegkind niet je eigen kind is. En knuffelen daarom soms minder vanzelfsprekend is. Of omdat het kind veel meegemaakt heeft. Hier lees je meer over de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe om te gaan met intimiteit.

Deze avond is bedoeld voor pleeggezinnen met een puber in huis en richt zich op het herkennen en erkennen van grenzen van intimiteit . Lees meer.