Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Als pleegouder heb je een hele belangrijke rol in de behandeling van een getraumatiseerd kind. De gevolgen van een complex trauma kunnen leiden tot uitputting bij opvoeders, overplaatsing van een kind en andere schadelijke ontwikkelingen voor een kind en zijn omgeving. Voor het herstel van een complex trauma is het belangrijk dat een kind nieuwe, herstellende ervaringen opdoet. Dat gaat het beste in de thuissituatie.


Wat leer je in deze training?

Je leert hoe trauma het dagelijks functioneren van een (pleeg)kind beinvloedt en wat het effect is op de relatie die jij als belangrijke volwassene met hem of haar ontwikkelt. We geven je praktische tools om een kind beter te kunnen helpen, zodat de stress die jij ervaart in de dagelijkse opvoeding vermindert.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. We werken met (bijvoorbeeld door jou) ingebrachte voorbeelden van casussen over kinderen variërend in de leeftijd van 0-18 jaar. Alles wat je leert kan direct in de praktijk toegepast worden met behulp van een handboek. 

Over complex trauma

Complex trauma ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen zoals traumatiserende uithuisplaatsingen, seksueel misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld. 

De gevolgen van een complex trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand omdat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk zichzelf en de ander vertrouwen en hebben o.a. moeite met het reguleren van hun emoties en hun gedrag. Veel van deze kinderen groeien niet op in hun eigen gezin maar wonen een deel van hun jeugd in bijvoorbeeld een pleeggezin.

Vrijdagochtend (2021)

Trainersduo: Elma van Dijk en Madelief Verheul 
Locatie: online
Tijdstip: 9.30-11.45 uur
Data: 

 • 12 februari 
 • 19 februari 
 • 5 maart 
 • 12 maart  
 • 19 maart 
 • 26 maart 
 • 9 april 
 • 16 april  
 • 23 april (reservedatum) 
 • 26 februari NIET (voorjaarsvakantie) 
 • 2 april NIET (goede vrijdag)

Geen data beschikbaar of komen deze data je niet uit? 


Vul het formulier in om ons te laten weten wanneer het volgen van de trainingen voor jou het beste uitkomt. Dan nodigen we je uit z.s.m. uit voor een nieuwe training.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.