Gedrag bij rouw en verlies

Kinderen die uit huis geplaatst worden, gaan vaak door een rouwproces. Soms uit zich dat in problematisch gedrag. Dit gedrag is vaak een uiting van verdriet, dat hoort bij het rouwproces.

Bij je pleegkind kun je de volgende gedragingen tegenkomen als gevolg van de uithuisplaatsing:


 • Repeterend gedrag
  Voortdurend tikken met een speeltje, alsmaar met een bal stuiteren, schoppen tegen de muur. Volwassenen herkennen dit gedrag meestal niet als een deel van het rouwproces. Voor het kind betekent het: ‘Zolang ik maar met de bal bezig blijf, of blijf schoppen, hoef ik niet na te denken over mijn verdriet.’
 • Leerachterstand
  Veel pleegkinderen hebben moeite met leren en kampen met een leerachterstand. Dit komt niet doordat ze verstandelijk beperkt zijn, waarschijnlijk verstoort het rouwproces de andere leerfuncties.
 • Geheugenstoornissen
  Er kunnen geheugenstoornissen optreden. Kinderen kunnen zich gebeurtenissen niet goed herinneren en onthouden dingen slecht. Het lijkt soms alsof een kind niet goed luistert of dingen niet lang kan onthouden. Neem dit niet persoonlijk op, het is vaak een kwestie van onvermogen.
 • Woede
  De woede die een kind voelt om alles wat hem is aangedaan, is ernstig. Die woede veroorzaakt onaangepast gedrag. Dingen waar een normaal opgroeiend kind niet wakker van ligt, kunnen een onoverkomelijk probleem zijn voor pleegkinderen. In een depressieve toestand zullen ze vaak niet huilen, maar futloos zijn.
 • Voorbeeldig gedrag
  Vaak zoeken pleegkinderen de schuld van uithuisplaatsing bij zichzelf. (‘Als ik niet zo’n grote mond had gegeven, had ik niet weg gehoeven’.) Ze gedragen zich daarom de eerste weken voorbeeldig, omdat ze denken: ‘Als ik lief ben, dan mag ik weer terug naar huis.’

Meer weten over hoe kinderen van verschillende leeftijden reageren op verlies en hoe je ze kunt helpen? Lees het artikel: Afscheid nemen op verschillende leeftijden.


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.