Jeugdformaat presenteert magazine 'Thuis in twee huizen'

Gepubliceerd op: 08 juni 2021

Een kind van iemand anders opvangen in je gezin: bij Jeugdformaat hebben we er veel ervaring mee. We zien de mooie kanten, maar ook de moeilijke. Daarom hebben we een duidelijke visie op gezinsopvang en gedeeld opvoederschap. Een aspect van die visie is in de afgelopen tijd aangescherpt: de ouders van het kind krijgen een belangrijke plek binnen onze zorg. Dit was altijd al zo, maar vanaf nu willen we hier nóg meer aandacht aan geven. Om deze visie duidelijk uit te dragen, hebben we er een eenmalig magazine over uitgebracht: Thuis in twee huizen, over opgroeien in een overdeelde wereld.

Met deze tekst, voorgelezen door de 14-jarige Karre zelf, begon de lancering van het magazine ‘Thuis in twee huizen’ aan de pleegzorgmedewerkers van Jeugdformaat. Karre zit in een pleeggezin en schrijft deze brief aan zijn ouders. De brief van Karre is een greep uit het eenmalige magazine dat vol staat met verhalen van ouders, pleegouders en gezinshuisouders, pleegkinderen en hulpverleners. Ook zorgdirecteur Iraida Ishaak en zorgmanagers Richard Toussain (manager gezinshuizen) en Mariska van Esveld (manager pleegzorg) delen in het magazine hun visie op gezinsopvang bij Jeugdformaat. Ze bespreken in dit magazine het onderwerp ‘gedeeld opvoederschap’ en de samenwerking tussen ouders en pleeg- of gezinshuisouders. Vanuit zowel pleegzorg als gezinshuizen vertellen verschillende betrokken hoe zij hier vorm aan geven. 

Loyaliteit tussen kind en ouder

Zo vertelt gezinshuisouder Marjolein in een interview: ‘Je probeert de ouder altijd te betrekken, maar zowel ouder als kind kan dat moeilijk vinden. Soms zegt een kind iets als: “Ik haat mijn moeder.” Dan zeg ik altijd: “Ik begrijp dat je dit nu voelt, maar het blijft toch je moeder. Uiteindelijk ga je toch weer naar haar verlangen.” Dat zie ik dan ook vaak terug.’ Onderzoekers Marieke Klein Entink en Yvonne Aartsen beamen dit in een ander artikel. Yvonne: ‘Uit ons onderzoek onder pleegkinderen blijkt dat die loyaliteit naar de eigen ouders bijna altijd heel sterk blijft. Ze voelen: dit zijn de mensen uit wie ik ben geboren.’ Marieke vult aan: ‘Er hoeft niet eens altijd contact te zijn, en in bepaalde fases wil het kind misschien niets met zijn ouders te maken hebben. Maar die connectie blijft altijd en het is belangrijk dat daar ruimte voor is.’

Een belangrijkere plek

Die loyaliteit is precies de reden dat de zorgmanagers die gaan over gezinsopvang het cruciaal vinden dat ouders een belangrijke plek krijgen binnen de zorg die verleend wordt. Pleegzorgmanager Mariska van Esveld: ‘Uit onze eigen ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt hoe belangrijk het is voor een kind om in een zo onverdeeld mogelijke wereld op te groeien. Daarnaast is een goede samenwerkingsrelatie cruciaal voor de duurzaamheid en het behoud van de plaatsing.’ Richard Toussain, manager gezinshuizen, vult aan: ‘De jeugdzorg loopt maar maximaal achttien tot twintig jaar mee. Daarna moet het kind – linksom of rechtsom – verder met zijn eigen achtergrond, familie en netwerk. Daarom krijgen zij nu al een belangrijke plek binnen onze zorg.’

Het magazine is verspreid onder alle hulpverleners in gezinshuizen en pleegzorg en onder alle pleegouders en gezinshuisouders van Jeugdformaat. 

Ben jij ook benieuwd naar het magazine? Je kunt de PDF-versie downloaden via deze link.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.