Pleeggezin zijn

Hoe je gezin in elkaar zit heeft veel te maken met cultuur, je eigen opvoeding, je levenswijze en je gezinssamenstelling. Komt daar een pleegkind bij, dan verandert er iets. Want je pleegkind neemt ook zijn ‘gezin’ mee. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel in gevoel en gedrag. En dat verandert jouw gezin weer. Hier vindt je informatie die je helpt om inzicht te krijgen in jullie gezinseigenschappen en wat er zoal verandert als er een pleegkind in je gezin komt.

Er komt heel wat op je af als er een pleegkind in jouw gezin komt wonen. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht en je krijgt te maken met ouders, hulpverleners en andere mensen die belangrijk zijn in het leven van jouw pleegkind. Lees meer.

Dit is een module om samen met je eigen kind  te doorlopen. Je ontdekt samen hoe de positie van je kind is in jullie pleeggezin en waar je kind eventueel tegenaan loopt. Er zit informatie in over een onderzoek naar wat een plaatsing betekent voor de eigen kinderen en uitspraken van eigen kinderen hierover.  Je kan samen een test doen hoe je kind de pleegzorgsituatie beleeft en je krijgt tips van eigen kinderen. Tot slot zijn er nog opdrachten en ervaringsverhalen.
duur: 30 min - 1 uur afhankelijk van het aantal documenten dat je bestudeert

Ben je pleegouder of gezinshuisouder bij Jeugdformaat? Vraag dan gratis een account aan via het Service Centrum: pleegzorg@jeugdformaat.nl.   

Als je eenmaal een account hebt, heb je eveneens toegang tot de 6 andere trainingen die door de Pleegouderacademie van Augeo speciaal zijn ontwikkeld voor pleegzorg. De onderwerpen van deze trainingen zijn:

Hechting en gedrag
Contact met ouders
Verlies en Rouw
Trauma
Seksueel gedrag
Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Je kan zelf kiezen wanneer je, welke training bekijken wil. Je  kan op ieder moment stoppen of switchen tussen trainingen en op een later moment weer verder gaan.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.