Traumatische ervaringen

Iedere uithuisplaatsing is een trauma. Ook al is het op dat moment vaak het beste voor het kind. Sommige pleegkinderen hebben daarnaast nog andere traumatische ervaringen meegemaakt. Gelukkig is het mogelijk om te herstellen van een trauma. Of om er mee om te leren gaan. Als pleegouder speel je daar een belangrijke rol in. Kennis over trauma helpt je om je pleegkind beter te begrijpen. 

Deze training geeft je onmisbare informatie over de effecten van trauma en praktische handvatten om een kind beter helpen om te gaan met de gevolgen van trauma. Lees meer.

Wat voor jou vanzelfsprekend lijkt in het contact met kinderen, wordt door getraumatiseerde kinderen vaak heel anders ervaren. Het omgaan met deze gevolgen vraagt speciale deskundigheid van opvoeders.Je kunt hierbij extra ondersteuning krijgen met Video Interactie Begeleiding (VIB).

Meer informatie?

Download de folder.

In deze module leer je aan de hand van een animatie wat een trauma eigenlijk is en wat jij kan doen om te helpen. Je leert meer over de hersenontwikkeling van kinderen, hoe je trauma bij je pleegkind kan herkennen en hoe je je pleegkind kan steunen. Omdat omgaan met getraumatiseerde kinderen veel van een pleegouder vraagt is het belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen. Test hoe goed jij dit doet. Tot slot in deze module veel informatie om verder te lezen over trauma en het herstellen daarvan.

duur: 30 min - 1 uur afhankelijk van het aantal documenten dat je bestudeert.

Ben je pleegouder of gezinshuisouder bij Jeugdformaat? Vraag dan gratis een account aan via het Service Centrum: pleegzorg@jeugdformaat.nl.   

Als je eenmaal een account hebt, heb je eveneens toegang tot de 6 andere trainingen die door de Pleegouderacademie van Augeo speciaal zijn ontwikkeld voor pleegzorg. De onderwerpen van deze trainingen zijn:

Hechting en gedrag
Contact met ouders
Verlies en Rouw
Eigen kinderen pleegouders
Trauma Seksueel gedrag
Samenwerken met ouders met een verstandelijke beperking

Je kan zelf kiezen wanneer je, welke training bekijken wil. Je  kan op ieder moment stoppen of switchen tussen trainingen en op een later moment weer verder gaan.

Onverwachte plotselinge uithuisplaatsing is een enorm traumatische ervaring.
Onderstaande film is het verhaal over de uithuisplaatsing van Max, gezien door de ogen van beste vriend Sem wiens vriend Max van het ene op het andere moment van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen.

"Waar is Max? " maakt je bewust van de enorme impact die een plotselinge uithuisplaatsing kan hebben, niet alleen op het kind zelf maar zeker ook op diens directe netwerk of omgeving.

Meer lezen over trauma

  • Een klein leven, door Hanya Yanagihara (lees dit artikel)
  • Trauma-experts over luchtverkeerstorens en splinters (lees dit artikel)
  • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders, door Leony Coppens en Carina van Kregten.
  • Trauma en herstel, Judith Lewis Herman (recensie Trouw)

Columns

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.