Hechting

Wat is een (on)veilige hechting? Hoe ziet de pleegouder onveilige gehechtheid terug in het gedrag van het pleegkind? Hoe kan de pleegouder een veilige hechtingsrelatie met zijn pleegkind bevorderen?  Eigen valkuilen. Handvatten en tips en meer. 

Bekijk hier een korte demo van de training.

Meld je hier aan voor de training.

Pleegkinderen nemen noodgedwongen afstand van hun ouders. Dit heeft invloed op het hechtingsproces, op het gevoel van veiligheid en het vertrouwen in volwassen. Een gezonde hechting van een kind aan zijn ouders of andere specifieke volwassenen is essentieel om op te groeien tot een evenwichtig persoon. Hoe verloopt dit proces en wat kun je als pleegouder doen om de hechting zo goed mogelijk te herstellen?

Wat voor jou vanzelfsprekend lijkt in het contact met kinderen, wordt door getraumatiseerde kinderen vaak heel anders ervaren. Het omgaan met deze gevolgen vraagt speciale deskundigheid van opvoeders.Je kunt hierbij extra ondersteuning krijgen met Video Interactie Begeleiding (VIB).

Meer informatie?

Download de folder