Hechting

Pleegkinderen nemen noodgedwongen afstand van hun ouders. Dit heeft invloed op het hechtingsproces, op het gevoel van veiligheid en het vertrouwen in volwassen. Een gezonde hechting van een kind aan zijn ouders of andere specifieke volwassenen is essentieel om op te groeien tot een evenwichtig persoon. Hoe verloopt dit proces en wat kun je als pleegouder doen om de hechting zo goed mogelijk te herstellen?

Voor een gezonde  ontwikkeling van een kind is een veilige gehechtheid belangrijk.
Bij veel pleegkinderen is er sprake van onveilige gehechtheid of een  hechtingsstoornis. Als er sprake is van hechtingsproblemen ontwikkelt een pleegkind zich anders dan kinderen die veilig zijn gehecht.
Voor een pleegouder is het gedrag soms lastig te begrijpen.  Je snapt niet altijd waarom je pleegkind reageert zoals het reageert. Je vraagt je misschien soms wel af wat te doen.

Voor meer informatie over (on)veilige gehechtheid*  kun je doorklikken (Nu nog onder constructie):

Veilige gehechtheid
onveilige gehechtheid
De invloed van hechting op de ontwikkeling
informatie over gedrag
omgaan met gedrag

Speciaal voor voor pleegouders van Jeugdformaat is er een online training over Hechting en gedrag beschikbaar via de Pleegouderacademie van Augeo.  Deze training bevat zeer nuttige informatie en praktische handvatten waarmee je als pleegouder verder kunt. De training is kosteloos en is thuis via internet op elk gewenst tijdstip te volgen.

Wat is een (on)veilige hechting? Hoe ziet de pleegouder onveilige gehechtheid terug in het gedrag van het pleegkind? Hoe kan de pleegouder een veilige hechtingsrelatie met zijn pleegkind bevorderen?  Eigen valkuilen. Handvatten en tips en meer. 

Bekijk hier een korte demo van de training.

Meld je hier aan voor de training.

(Als je al een inlog voor de pleegouderacademie van Augeo hebt dan hoef je je niet meer aan te melden maar vind je deze training in het cursusoverzicht op de eerste pagina nadat je bent ingelogd.)

Wat voor jou vanzelfsprekend lijkt in het contact met kinderen, wordt door getraumatiseerde kinderen vaak heel anders ervaren. Het omgaan met deze gevolgen vraagt speciale deskundigheid van opvoeders.Je kunt hierbij extra ondersteuning krijgen met Video Interactie Begeleiding (VIB).

Meer informatie?

Download de folder

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.